Chính sách bảo mật

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:

Cao Dán Rốn Kuldaro luôn cố gắng để những thông tin được đăng trên trang caodanron.com là hữu ích và chính xác nhất. Để thực hiện điều đó, Cao Dán Rốn Kuldaro yêu cầu thành viên phải cung cấp đầy đủ và chính xác mọi thông tin tại caodanron.com. Các thông tin mà Cao Dán Rốn Kuldaro có thể thu thập từ thành viên bao gồm: họ tên, giới tính, ngày sinh, email, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, nghề nghiệp, nơi làm việc và các thông tin cần thiết khác.

2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin được thành viên cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:

–  Cung cấp dịch vụ trên caodanron.com mà thành viên yêu cầu;

–  Gửi thông tin giới thiệu dịch vụ trên caodanron.com đến thành viên;

–  Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;

–  Nâng cao mối tương tác và liên kết với thành viên;

–  Giải quyết các vấn đề tranh chấp, khiếu nại phát sinh liên quan đến việc sử dụng caodanron.com;

–  Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Nếu không có sự đồng ý của thành viên, caodanron.com sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến thành viên cho bên thứ ba để sử dụng với mục đích quảng cáo.

3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Các thông tin của thành viên được lữu trữ trong một thời gian cần thiết, nhằm phục vụ cho các yêu cầu thành viên đưa ra.

Thành viên có thể yêu cầu Cao Dán Rốn Kuldaro xóa dữ liệu cá nhân khi đã chấm dứt là thành viên của Cao Dán Rốn Kuldaro.

4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thành viên:

Các thành viên được cấp một tài khoản bao gồm tên tài khoản và mật khẩu để truy cập caodanron.com. Sau khi đăng nhập, thành viên có quyền sử dụng mọi dịch vụ, tiện ích được cung cấp trên caodanron.com theo đúng chức năng, quyền hạn lựa chọn và được phân quyền.

5.  Cam kết bảo mật thông tin thành viên:

Cao Dán Rốn Kuldaro cam kết sẽ bảo mật các thông tin của thành viên, nỗ lực và sử dụng các biện pháp thích hợp để bảo mật các thông tin mà thành viên cung cấp cho Cao Dán Rốn Kuldaro trong quá trình sử dụng dịch vụ trên caodanron.com.

– Không bán, chuyển giao dữ liệu thông tin cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên ngoại trừ trường hợp theo yêu cầu cung cấp thông tin thành viên của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin thành viên bị tấn công dẫn đến mất dữ liệu thành viên, Cao Dán Rốn Kuldaro sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

– Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên caodanron.com là không chính xác, Cao Dán Rốn Kuldaro sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên caodanron.com.

– Thành viên cần cung cấp thông tin trong các trường hợp sau:

  • Truy cập, đặt mua, sử dụng dịch vụ Cao Dán Rốn Kuldaro;
  • Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;
  • Tham gia khảo sát ý kiến, dự thi có thưởng, hoặc các hoạt động khuyến mại, quảng bá khác;
  • Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;
  • Đăng ký tham dự tuyển dụng, gửi hồ sơ, lý lịch;
  • Việc thu thập và sử dụng thông tin thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên bằng cách đăng ký tài khoản trên Cao Dán Rốn Kuldaro.